Szolgáltató neve: Hiltbrunner Kft.

Szolgáltató székhelye: 7094 Koppányszántó, Honvéd utca 287.

Cégjegyzékszáma: 17-09-009512

Cég statisztikai számjele: 24079446-4789-113-17

Adószáma: 24079446-2-17

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám: 30 270 46 17

E-mail: info@heikowild.hu

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: RendszerNET Kft. - 7030 Paks, Vadász utca 39.

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Az ÁSZF célja, hogy meghatározza a Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés

lényeges feltételeit.

I. Termékek, szolgáltatások

Cégünk 2013-ban kezdte meg működését. Németországban gyártott minőségi nemesacél

termékeket értékesítünk mozgó boltjainkban. Kezdetben egy kis standdal jártunk szakmai

kiállításokra, vásárokra, különböző rendezvényekre. Mára már két nagy standdal plázákban,

bevásárló központokban is árusítunk időszakosan.

Termékeink: Minőségi eszközök nemesacélból - ollók nagy választéka, kozmetikai eszközök,

pedikűr-manikűr eszközök, standard eszközök, csipeszek különböző méretben és kivitelben,

spatulák, technikus fogók stb.

Cégünk a termékeket mozgó boltokban közvetlen értékesítés útján, valamint webshopon

keresztül kínálja vásárlóink részére.

Mozgó boltjaink aktuális helyszíne mindig frissül a www.heikowild.hu/idopontok/ oldalon.

Nyitvatartásunk mindig a befogadó helyszínek nyitvatartásához igazodik.

II. Szerződés létrejötte

A Szerződés (azon termékek vonatkozásában, amelyek a webáruházban feltüntetésre kerültek)

a Szolgáltató (webáruház) internetes felületén történő megrendelés leadásával és a leadott

megrendelés Szolgáltató által a Vásárló részére (a Vásárló által megadott email címre) történő

visszaigazolásával jön létre. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a megrendelés

leadása, egyben a jelen Általános Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadását

jelenti.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy lehetőség van arra is, hogy azon termékek és

szolgáltatások vonatkozásában, amelyek a webáruházban feltüntetésre kerültek, a

megrendelés telefonon történjen leadásra a Szolgáltató részére, amely esetben a tárgyi

szerződés (a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek mellett) a Szolgáltató által a Vásárló részére

elektronikusan (e-mailen) megküldött ajánlat elfogadásával (e-mailen történő visszaigazolásával)

jön létre.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy lehetőség van arra is, hogy azon termékek

vonatkozásában, amelyek a webáruházban feltüntetésre kerültek, a megrendelés a mozgó

boltban személyesen történjen leadásra a Szolgáltató részére, amely esetben a tárgyi

szerződés (a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek mellett) a Szolgáltató által a Vásárló részére

elektronikusan (e-mailen) megküldött ajánlat elfogadásával (e-mailen történő visszaigazolásával)

jön létre.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy természetesen lehetőség van arra is, hogy a

Szolgáltató által üzemeltetett mozgó boltban, az abban található termékeket a Vásárló

készpénzben, bankkártyával megvásárolja, amely esetben a tárgyi szerződés (a jelen

ÁSZF-ben rögzített feltételek mellett) a termék ellenértékének megfizetésével és a termék

Vásárló részére történő átadásával jön létre.

A webáruházban feltüntetett árak a tárgyi termék érvényes fogyasztói árát jelölik. Szolgáltató

tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az

áruházban, a Szolgáltató a termék, áru elküldése, a szolgáltatás teljesítése előtt egyeztetés

végett telefonon (vagy e-mail-ben) felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval (megrendelővel). A

kapcsolatfelvételt követően a tárgyi megrendelést a Szolgáltató mindaddig nem tekinti

érvényesnek, ameddig a tényleges fogyasztói ár elfogadása vonatkozásában a Vásárló

(megrendelő) egyértelműen nem nyilatkozik.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a termékek vonatkozásban létrejött szerződések

esetében a termék átadásának feltétele a termék vételárának a jelen ÁSZF VI./ pontjában

foglaltak szerinti teljesítése Szolgáltató részére.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy termékek vételárát készpénzben (előzetesen, vagy

utánvéttel, illetve amennyiben a Vásárló személyesen a Szolgáltató üzleteiben vásárol az

üzletben), átutalással (előzetesen), vagy bankkártyával/online (előzetesen vagy utánvéttel)

módokon tudja teljesíteni a Szolgáltató részére. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a

vételár átutalással történő teljesítése esetén teljesítésének az minősül, ha a megrendelés

Szolgáltató által történő visszaigazolásában meghatározott összeg a Szolgáltató fent megjelölt

bankszámláján jóváírásra kerül.

III. Regisztráció

A webáruházban történő böngészés, informálódás nem, és az áruház virtuális kosarának

használata sem követeli meg az előzetes regisztrációt, illetve a webáruházban történő

vásárláshoz sem feltétel az előzetes regisztráció.

IV. A megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés Szolgáltató által történő jóváhagyása (visszaigazolása) után, a megrendelés

elektronikusan már nem törölhető. Amennyiben a Vásárló módosítani, illetve törölni szeretné

megrendelését, azt a jelen szabályzatban megadott elérhetőségek bármelyikén teheti meg, a

kiszállítás időpontját megelőző munkanapon 14.00 óráig.

V. Jogi kötelezettség vállalás

A Szolgáltató betart minden vonatkozó jogszabályi kötelezettséget. Így a távollévők között kötött

szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet elállási joggal kapcsolatos szabályait

is. Fenntartja magának a jogot azonban, hogy amennyiben egyazon IP címről sorozatosan kap

olyan megrendeléseket, amelyek indítója folyamatosan él elállási jogával és így felmerül a

gyanú, hogy valótlan megrendeléseket kezdeményez a Vásárló, úgy a Szolgáltató ezen

Vásárlót rendszeréből átmenetileg vagy végleg kitilthatja.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a vásárlói megrendelés elektronikus

leadását követő 48 órán belül a Szolgáltató nem igazolja vissza azt, úgy a tárgyi szerződés nem

jön létre. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a jelen bekezdésben megjelölt esetben sem a

Vásárlót, sem a Szolgáltatót nem terhel- illetve illet meg semmilyen kötelezettség, jogosultság,

igény vagy követelés a másik féllel szemben (a szerződés létrejöttének elmaradására

tekintettel).

VI. Termék átadása, átvétele, szállítása

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy termékvásárlás esetén a termék Vásárló részére

történő átadására kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Vásárló a termék vételárát

teljesítette a Szolgáltató (vagy a Szolgáltató jogán a kézbesítő) részére.

A Szolgáltató kéri, hogy a Vásárló a megrendelt termék átadás-átvételekor, kézbesítésekor

(postai kézbesítésnél is) szíveskedjen megvizsgálni a termék csomagolását, illetve a terméket

és az esetlegesen a terméken, vagy annak csomagolásán észlelt sérülés esetére kérje

jegyzőkönyv felvételét. Vizsgálja meg, hogy a csomag tartalmazza-e a vásárlásról kiállított

számlát, melyen részletezve van a termékhez tartózó garancia . A termék, vagy a termék

csomagolásának esetleges sérülése, illetve a számla hiánya esetén a csomagot, a terméket ne

vegye át! A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt

nem áll módjában elfogadni!

A megrendelt termék átvételére postai kézbesítéssel kerülhet sor.

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt terméket – amennyiben a megrendelet termék

készleten van - a szerződés létrejöttét követő munkanapon a Vásárló igényének (a

megrendelésben rögzítetteknek) megfelelően postára adja.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy az át nem vett, a Szolgáltató részére visszaküldött

csomagok esetén a visszaszállítás díja a Vásárlót (megrendelőt) terheli. A csomag Vásárló

részére történő újra, ismételt elküldésére kizárólag a szállítás ellenértékének előre történő

átutalása esetén kerülhet sor.

Szállítást Magyarország egész területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet lakás,

vagy akár munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható.

A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes

megjelölni, ahol a Vásárló nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

A kézbesítés díja – amennyiben előzetesen nem került megfizetésre - mindig a termék

átvételekor, a helyszínen fizetendő. A kézbesítés díja minden esetben a Vásárlót terheli. A

Vásárló a termék szállítási költségét (és a termék vételárát is) kizárólag magyar forintban

fizetheti meg.

A megrendelt terméket csak a megrendelésben, illetve az az alapján kiállított számlában

megjelölt Vásárló (a Vásárló képviseleti jogával rendelkező természetes személy, a Vásárló

alkalmazottja), illetve az alábbiakban megjelölt alakban és tartalommal kiállított meghatalmazás

útján a meghatalmazott veheti át.

A Vásárló teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított (azaz két tanú lakcímét,

személyi azonosító okmányának azonosító jelét, számát tartalmazó és a két tanú által kék tollal

aláírt),

a megrendelt termék adatait és a megrendelés sorszámát tartalmazó

meghatalmazás útján kijelölhet harmadik személyt (meghatalmazottat) a termék átvételére. A

Vásárló által kijelölt harmadik személy meghatalmazott abban az esetben jogosult a termék

átvételére, ha a meghatalmazás aláírt szkennelt példányát előzetesen (a kézbesítés

megindítását megelőzően) megküldi azt a Szolgáltatónak.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy postai kézbesítés esetén kizárólag a posta által

elfogadott, rendszeresített, aláírt meghatalmazás nyomtatvány útján van lehetőség a termék

harmadik személy (meghatalmazott) által történő átvételére.

VII. Fotó megjelenés

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a weboldalán szereplő termékek fotói bizonyos

esetekben illusztrációként szerepelnek, így a termékek eltérhetnek a fotón ábrázolt

megjelenéstől.

VIII. Hibás teljesítés

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szolgáltató abban az esetben teljesít hibásan, ha a

szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban

megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Vásárló a

hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában

ismernie kellett.

Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, úgy az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell,

hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés

időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével

összeegyeztethetetlen.

A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján, a jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések

esetén fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy Vásárló (fogyasztó), aki a

tárgyi szerződés megkötése során a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége

körén kívül jár el.

IX. Kellékszavatosság

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a termék esetleges hibája esetén a Vásárló

kellékszavatossági igénye alapján választása szerint (kizárólag) javítást, vagy kicserélést

igényelhet a Szolgáltatótól.

A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról – a fentiekben megjelölt keretek között

- másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve,

ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Vásárló a

hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárló a fentiekben már

részletezettek szerint fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon

belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért

a Vásárló felelős.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az általános jogszabályi előírások alapján a Vásárló

kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Amennyiben a

Vásárló a fentiek szerint megadott definíció alapján fogyasztónak minősül, úgy a Vásárló

(fogyasztó) kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

X. A fogyasztó elállási joga adásvétel esetén

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.)

Kormányrendeletben rögzítettek alapján, internetes vásárlások esetén a fogyasztó Vásárló

jogosult a szerződéstől, a megrendelt termék átvételét követő 14 munkanap lejártáig írásos

nyilatkozatának Szolgáltató részére történő megküldésével, indoklás nélkül az adásvételtől

elállni, a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni.

A fentiekben körülírt esetben a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. Az elállásra nyitva álló

14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vásárló a megrendelt terméket

kézhez vette. A Vásárló az átvétel dátumát kézbesítés esetén a postai csomagjegyzékkel

köteles és jogosult bizonyítani. A Vásárló fent körülírt elállása esetén a Szolgáltató köteles a

Vásárló által kifizetett vételár teljes összeget legkésőbb az elállást és a termék

visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül a Vásárlónak visszatéríteni. Vásárló a

jelen pontban körülírt elállása esetén köteles írásban elállási nyilatkozatot tenni, amelyet köteles

a Szolgáltató részére előzetesen emailben (vagy postai úton) megküldeni.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy megtagadhatja a visszavételt (és így a termék

vételárának visszafizetését), ha a csomagolás, illetve a termék sérült, vagy termék szennyezett!

XI. Termékszavatosság

Vállalkozás által fogyasztó Vásárlónak eladott ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó

Vásárló követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő

határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba

hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott

leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ezen alcím alkalmazásában gyártónak minősül a termék

előállítója és forgalmazója.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy

forgalmazta,

a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint

nem volt felismerhető, vagy

a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére

vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli. A fogyasztó Vásárló a hiba

felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől

számított két hónapon belül.

XII. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) részben,

vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa.

Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a www.heikowild.hu

weboldalon történő közzétételekor lép hatályba. A módosított ÁSZF rendelkezései a Szolgáltató

weboldalára történő feltöltését követően igénybevételre kerülő szolgáltatások vonatkozásában

kell irányadónak tekinteni. A Szolgáltató nem jogosult az ASZF-et visszamenőleges hatállyal

egyoldalúan módosítani, azt csak szerződéses felek, azaz mindkét fél (Szolgáltató és Vásárló)

beleegyezésével teheti meg.

XIII. Adatvédelem

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)

2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) rendelkezéseinek, „Az információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek

megfelelően a fentiekben körülírt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása,

tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból

származó díjak számlázása, a szükséges és ajánlott karbantartások elvégezhetősége, valamint

a szerződésekkel kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Szolgáltató kezelheti a

szolgáltatást igénybe vevők (Vásárlók) azonosításához szükséges természetes

személyazonosító adatokat, lakcímet, a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára

és helyére vonatkozó adatokat, valamint a kapcsolattartást szolgáló adatokat. Szolgáltató

tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a szolgáltatás nyújtása céljából a fentieken túl kezeli azon

személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül

szükségesek. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy a személyes adatokat a szolgáltatás

nyújtásához és a fent megjelölt törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül

szükséges mértékben és ideig kezeli. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy biztosítja a

Vásárlók részére, hogy a Vásárlók a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során

bármikor megismerhessék, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat

kezel. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy adatvédelmi tájékoztatója a weboldalon

megtekinthető, és a megrendelés Szolgáltató részére történő leadása, a Szolgáltatóval történő

szerződéskötés egyben az adatvédelmi tájékoztató megismerését, elfogadását eredményezi.

XIV. Felelősség

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy kizárja kártérítési felelősségét a termékek nem

megfelelő kezelésből illetve használati előírások be nem tartásából

eredő károk vonatkozásában.

A Szolgáltató kártérítési felelőssége – a fentiekben már rögzítetteken túl - jogcímtől függetlenül

minden esetben legfeljebb a Vásárló által megrendelt, részére értékesített termék, szolgáltatás

vételáráig (fogyasztói áráig) terjedhet.

Szolgáltató kizárja felelősségét:

az ún. következmény károk vonatkozásában,

a szállítási késedelem esetére.

Az irányadó jogszabályok adta keretek között a Szolgáltató nem vállal felelősséget az általa

üzemeltetett weboldal és tartalmának felhasználásából, az ahhoz való hozzáférésből, illetve a

felhasználás, hozzáférés sikertelenségéből eredő közvetlen, közvetett, okozati vagy bármely

egyéb kárért, ideértve egyebek között a vagyoni kárt, üzleti veszteséget, gazdasági

veszteséget, adatok elvesztését és az elmaradt hasznot.

A Szolgáltató a weboldalán megjelenő adatokat és információkat a lehető legnagyobb

gondossággal védi, állítja össze, illetve közli, ennek ellenére sem zárható ki, hogy esetleges

szerkesztési, vagy egyéb okokból kifolyólag téves, félrevezető vagy hiányos adatok, információk

kerülnek oldalára, így a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő információk

pontosságáért, hiánytalanságáért és hitelességért.

A Szolgáltató nem szavatolja a weboldal működésének folyamatosságát vagy hibamentességét,

és azt sem, hogy a weboldal vírusoktól mentes, amely a Vásárlók számítógépére és

programjaira nézve károsak lehetnek.

A Szolgáltató nem vállal szavatosságot továbbá arra, hogy a Vásárló számítógépével és

programjaival a weboldal probléma nélkül használható, mint ahogy azt sem, hogy a weboldal

bármikor (vagy egy meghatározott időpontban) biztosan elérhető.

A fentiekben részletezett felelősségkorlátozás nem vonatkozik a szándékosan okozott, továbbá

emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való szolgáltatói

felelősségre.

XV. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való

tárgyalás során nem rendeződik, különösen az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak

nyitva a Vásárló számára:

Panasztétel fogyasztó hatóságnál: a fogyasztó Vásárló lakóhelye szerint illetékes

fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a

fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület: a termékek minőségével, biztonságosságával és a termék felelősségi

szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos

jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vásárló eljárást kezdeményezhet a

lakóhelye szerint illetékes

szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Bírósági eljárás: amennyiben a Vásárló a Szolgáltatóval szemben fennálló jogvitából származó

követelését bíróság előtt kívánja érvényesíteni, erre polgári peres eljárás keretében van

lehetősége a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a Polgári

Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) rendelkezéseinek megfelelően.

Felek erre az esetre kikötik a Tamási Járásbíróság, illetve a Tolna Megyei Törvényszék, Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

XVI. Értesítések

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a felek között létrejött jogviszony alapján, vagy azzal

összefüggésben a másik Fél részére küldött valamennyi érdemi tájékoztatást/értesítést

e-mailben és/vagy ajánlott (esetlegesen ajánlott tértvevényes) levélben kötelesek megküldeni a

másik Fél részére. Szolgáltató (kézbesítési) adatainak a megkeresés, vagy az

igényérvényesítés időpontjában hatályos (a weboldalon közzétett) szabályzat fejlécében

rögzített adatok, a Vásárló (kézbesítési) adatainak pedig a Vásárló által leadott

megrendelésben, ajánlatkérésben, ajánlatban rögzített adatok minősülnek.

A Felek a nyilatkozatok és értesítések kézbesítési időpontjának e-mail esetén az e-mail

elküldésének időpontját, ajánlott tértivevényes postai küldemény (levél) esetén a postai

küldemény (levél) átvételének időpontját, ajánlott postai küldemény (levél) esetén a postai

küldemény (levél) feladásától számított 5. munkanapot, a weboldalon közzétett információk

esetén a közzététel (weboldalra történő feltöltés) napját tekintik.

XVII. Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen szabályzatban foglalt valamely rendelkezés érvénytelen, érvénytelenné

válik, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés további rendelkezéseinek érvényességét

vagy érvényesíthetőségét, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak. Felek

megállapodnak, hogy a szerződés azon rendelkezése helyébe, amely érvénytelenné válik,

olyan rendelkezés lép, hogy az újonnan beépített rendelkezés a lehető legteljesebb mértékben

megfeleljen az érvénytelenné vált korábbi rendelkezésbe foglalt szerződéses szándéknak,

továbbá, hogy az jogszerű legyen, és ne befolyásolja hátrányosan a Szerződő Feleket.XVIII. Záró rendelkezés

A Szolgáltató és a Vásárló között fennálló jogviszonyra kizárólag a Magyarország joga

alkalmazható. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek elsődlegesen tárgyalásos úton,

egyeztetéssel kötelesek megoldani.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

évi V. törvény, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet

vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Tudomásul veszem, hogy a(z) Hiltbrunner Kft. (7094 Koppányszántó, Honvéd utca 287) adatkezelő által a(z) https://www.heikowild.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, lakcím,  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Hiltbrunner Kft.

Hiltbrunner Jonas ügyvezető

Szolgáltató

Koppányszántó, 2021. február 25.